Startskud er gået for Iværksætterselskaber

Godt nyt(år) til alle med en iværksætter i maven. Som alternativ til enkeltmandsselskaber og anpartsselskabet fik iværksættere, i Danmark fra starten af 2014, nemlig mulighed for at stifte egen virksomhed som et ”iværksætterselskab” – et såkaldt IVS. Det betyder, at det bliver lettere for mange at starte egen virksomhed. Det kræver nemlig blot én krone i startkapital.

Det er socialdemokratisk politik, at alle, der har evnen, reelt skal have lige mulighed for at drive virksomhed. Det mener vi, fordi det er retfærdigt, men også, fordi vi ikke har råd til at gå glip af den talentmasse, der endnu ikke har penge på kontoen. Hvis Danmark skal være forrest på innovation og skabe arbejdspladser og vækst, må vi fortsat sørge for, at vi er på omgangshøjde med vores nabolande når det handler om selskabsformer.

En bro mellem enkeltmandsvirksomhed og anpartsselskab
Fordelen ved at starte selskab frem for enkeltmandsvirksomhed er, at iværksætteren ikke selv hæfter med sin privatopsparing. Tidligere har selskabsstiftere haft valget mellem at oprette en SMBA (selskab med begrænset ansvar) eller et anpartsselskab. Men det har vist sig nødvendigt at udfase loven om SMBA, idet den udgjorde en for stor risiko for at snyde samarbejdspartnere og leverandører. Mest grelt så vi det nok med Stein Bagger som i sin komplekse selskabskonstruktion blandt andet anvendte SMBAer.

På den anden side er der, ved stiftelse af anpartsselskab, et krav på en egenkapital på 50.000 kr. Et stort beløb for mange, der starter en simpel konsulentvirksomhed eller andet selskab uden det store initial investeringsbehov.

En udfasning af loven om SMBA’er ville efterlade en kløft mellem enkeltmandsvirksomheden og anpartsselskabet. En kløft, som sandsynligvis ville afholde mange fra at rykke på en god idé eller ville tvinge dem til at oprette selskab i Tyskland eller Storbritannien, hvor man allerede har konceptet ”én euro/et pund for ét selskab”. I Folketinget var der bred enighed om, at vi måtte bygge en bro over denne kløft. 

Broen hedder IVS – iværksætterselskab. Lanceringen af denne nye selskabsform er et ud af en række initiativer, som regeringen har taget for at understøtte landets talentmasse og opmuntre til vækst.

Fordele og ulemper ved IVS
Nogle vil sikkert indvende, at den nye selskabsform ikke kommer til at have den store effekt på antallet af danske iværksættere – som var rekordlavt i 2013. For nylig tolkede TV2 News eksempelvis det lave antal iværksættere i december som en indikator på, at der er en stor krise. Og ja, der var et fald på omkring 10 % i antallet af nye virksomheder, der blev oprettet i december 2013 i forhold til året før.

Men det lave antal iværksættere i december 2013 skyldes formentlig at mange har valgt at udskyde stiftelsen af selskab indtil loven om IVS trådte i kraft i ved årsskiftet. Der blev stemt ja til lovforslaget om IVS allerede i maj 2013, og det har derfor længe været en kendt sag, at en ny selskabsform var på vej.

De første måneder af 2014 burde i så tilfælde blive markant bedre iværksættermæssigt end december 2013. Vi får se hvordan statistikken ser ud senere på året.

Naturligvis skal vi sikre os, at ikke alle og enhver starter virksomhed, blot fordi det er let. Det ville, som mange rigtigt siger, skabe mistillid til iværksætterselskaber generelt. Det er vigtigt at iværksætterne tager ansvar for virksomhedens økonomi og har evnerne til at drive forretning. Derfor stilles der større krav til iværksætterselsskaber end til enkeltmandsvirksomheder. For eksempel skal et iværksætterselskab udarbejde en årsrapport efter regnskabsloven.

Hvorfor vælge IVS?
Så lad mig opsummere fordele og ulemper ved IVS selskabsformen:

Fordelen ved et IVS er, at det ikke kræver indskud af en større kapital for at stifte et selskab. Samtidig hæfter du ikke med hele din personlige formue, som det er tilfældet ved en enkeltmandsvirksomhed.

Ulempen ved et IVS er, at der bliver stillet flere krav til dig, end hvis du etablerer en enkeltmandsvirksomhed for eksempel omkring indberetning af årsrapport.

Virksomheden kan heller ikke råde frit over bunden kapital og kan ikke udbetale udbytte, før virksomheden har en samlet egenkapital på over 50.000 kr.

Alt i alt, bør den nye IVS selskabsform gøre rammebetingelserne for iværksætteri bedre. Loven supplerer en række andre initiativer, som regeringen har lanceret i løbet af sin siddende periode, og som skal hjælpe små- og mellemstore virksomheder med at finansiere deres forretning og sikre, at flere tør gøre idé til virkelighed. Det betyder ikke, at vi nu er færdige med at sikre rammerne for iværksætteri. For eksempel vil vi i forbindelse med udmøntningen af regeringens innovationsstrategi indføre en iværksætter-pilot ordning. Det er en ordning for dimittender, der ønsker at starte egen virksomhed. Iværksætterpiloterne vil få rådgivning og finansiering i op til et år i forbindelse med opstart af egen virksomhed.

One response to “Startskud er gået for Iværksætterselskaber

  1. Hmmm…..

    Når jeg prøver at læse mellem linjerne, så lader det til, at der først og fremmest er tale om en håndsrækning til byggebranchen, hvor de store entreprenører er gået på numsen til de grader. Pihl & Søn er kun ét eksempel.

    Vi har imidlertid brug for den ekspertise, som deres medarbejdere sidder med – de må så blive selvstændige, så man kan få lavet de infrastrukturprojekter, vi skal i gang med.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *