Etisk tiltag i lobbybranchen fejler

Lobbybureauet Geelmuyden.Kiese blev i Politiken den 4/1 afsløret i at have manipuleret med oplysninger til folketingspolitikere. Det er en alvorlig sag. Bureauet havde tilføjet en passage til konklusionerne i en rapport fra analysevirksomheden Copenhagen Economics, om skat på vores allesammens nordsøolie i forbindelse med den oliefond, der skal finansiere et massivt løft i Danmarks jernbaneinfrastruktur. Passagen påstår, at den danske stat ville miste både skatteindtægter og job, hvis beskatningen af deres kunde blev strammet, men konklusionen kom fra lobbybureauet og ikke fra analyseenheden. Vi må naturligvis have respekt for, at virksomheden  lægger sig fladt ned og erkender, at de har begået en fejl, og at de har undskyldt over for de politikere, der er blevet præsenteret for urigtige informationer. Imidlertid rejser sagen et mere principielt spørgsmål om, hvordan branchen faktisk skal håndtere sager som disse, hvor lobbyister enten begår fejl (bevidst eller ubevidst) eller direkte manipulerer. I juni 2013 introducerede branchens to organisationer DI Videnrådgiverne og Public Relationsbranchen et fælles initiativ, der skulle løfte det etiske niveau i den danske lobbybranche. Initiativet består af en række grundlæggende etiske principper som alle – også lobbyister, der ikke er organiseret i de to brancheorganisationer – kan frivilligt vælge at tilslutte sig. Principperne kan findes på hjemmesiden www.godlobbyisme.dk.

Efter min vurdering kan Geelmuyden.Kiese have forbrudt sig mod disse etiske retningslinjers principper, men det ellers på papiret udmærkede initiativ, giver ikke mulighed for, at jeg eller mine kolleger kan få det efterprøvet. Med andre ord bliver det påstand mod påstand – og jeg er ret sikker på at Geelmuyden.Kiese ikke vil være uenig i at de har forbrudt sig mod det etiske kodeks. Skulle jeg eller minde kolleger i Folketinget gøre os til overdommere? Nej, det kan naturligvis heller ikke være meningen. Muligheden for en egentlig etisk komite har så vidt vides været drøftet, men organisationerne bag har tidligere afvist det. Det betyder at selv hvis – som i dette tilfælde – virksomheden selv erkender, at der er begået en klar fejl, har det ingen form for konsekvens.

Da Geelmuyden.Kiese er medlem af brancheorganisationen Public Relations Branchen kan der dog ikke herske tvivl om, at de er forpligtede af de etiske retningslinjer. Jeg mindes stadig, hvor harsk kritikken var fra den daværende formand for Public Relations Branchen Morten Grøn mod lobbybureauet Waterfront for et lille års tid siden, da det kom frem, at DSB havde betalt Waterfront for at holde en kritisk journalist på afstand. I et indlæg på Kommunikationsforum den 25/1 2013 slog Morten Grøn klart fast, at god etik er et væsentligt element i selve Public Relations Branchens DNA. Samtidig gjorde han klart, at havde Waterfront været medlem af organisationen (hvilket de ikke var), ville det have fået konsekvenser.

Det er, mig bekendt, første gang vi har en sag hvor man kan stille spørgsmål ved om der er tale om en overtrædelse af de etiske retningslinjer og derfor forventer jeg også, at kommunikationsbranchen nu tager hul på en principiel debat, om hvad man vil bruge de etiske retningslinjer til. Jeg er derfor spændt på at høre, hvad den nuværende formand for Public Relations Branchen, Søren Kaster, mener om den aktuelle sag med Geelmuyden.Kiese, og ikke mindst hvilke konsekvenser, han synes, det burde afføde.

I det konkrete tilfælde har Geelmuyden.Kiese arbejdet for olieindustrien, men det er værd at bemærke, at hvis kunden havde været i medicinalbranchen i stedet, så havde man været underlagt de meget strammere retningslinjer i LiF (lægemiddelindustriens forening). Her kan man ikke blot efterprøve sager om dårlig etik, men den etiske komité kan, som jeg er blevet oplyst omkring, også straffe medlemsvirksomheder og i yderste konsekvens ekskludere dem af LiF. En tilsvarende ordning vil klæde Public Relations Branchen.

Der er ingen, der har et fuldstændigt overblik over, hvor mange der professionelt arbejder med lobbyisme i Danmark, da der ikke er krav om, at hverken virksomheder eller enkeltpersoner skal lade sig registrere. Sådanne krav findes ellers i andre lande og anbefales af blandt andet Transparency International. Så meget desto mindre finder jeg, at den aktuelle sag understreger, at den åbenhed og høje etiske standard, som det tydeligvis også i lobbybranchen er enighed om bør herske, nødvendiggør, at branchens initiativ styrkes og udvides. For der er ingen tvivl om, at det er nødvendigt at kridte banen op, hvis branchen fremover skal kunne tage sig selv seriøst – og vi andre fortsat skal kunne have tillid til den.

3 responses to “Etisk tiltag i lobbybranchen fejler

 1. Kære Benny?

  Public Relations Branchen har ligesom du stor bevågenhed på branchens og i særdeleshed vores medlemmers ageren.

  Vores medlemmer forpligter sig til at overholde vores etiske normsæt, som har fulgt brancheforeningen igennem mange år, og i vores vedtægter kan man læse, at hvis man ikke overholder dette regelsæt, kan foreningen ekskludere et medlem. Vi har i foreningen igangsat et servicetjek af vores etiske normer og vores sanktionsmuligheder. Vi ønsker, at vores etiske regelsæt lever op til det, omverdenen med rette kan forvente af os. Når vi holder generalforsamling i marts er det øverst på dagsordenen. Vores etiske normer er ydermere, som du også nævner, sidste år suppleret af en række principper for god lobbyisme.

  Vi har i bestyrelsen for Public Relations Branchen drøftet den sag, som 4. januar blev genstand for en artikel i Politiken, og som omhandlede vores medlem Geelmyuden.Kiese. Der er sket en klar fejl, som det er fair at tage op og diskutere. Men som sagen er oplyst overfor os er der i den konkrete sag tale om en fejl i en opsamling på en rapport, som bureauet har undskyldt. Og bureauet har selv sørget for at levere en korrekt og fuldt opdateret rapport til de pågældende politikere. Geelmuyden.Kiese har ydermere truffet forholdsregler, der gør, at det ikke gentager sig – og da vi i øvrigt kender bureauet som et medlem, der arbejder seriøst og professionelt, ser vi i bestyrelsen ikke grund til at foretage os mere.

  Alt godt,
  Søren Kaster, formand for Public Relations Branchen

 2. Kære Søren
  Tak for kommentaren/svaret. Det er meget fornemt at du reagere direkte og hurtigt – det fortjener ros og respekt.
  Jeg er først og fremmest glad for at I har igangsat et servicetjek af jeres etiske normer og sanktionsmuligheder. Hvis I har interesse i at modtage kommentarer i den forbindelse står jeg gerne til rådighed.
  Jeg synes det er særdeles positivt at I i Public Relations Branchen har drøftet den konkrete sag fra Politiken som jeg også henviser til i bloggen. Imidlertid kan det godt undre mig at I ikke har meddelt dette i et offentligt forum (før nu). Pointen er jo netop at pressen ikke nødvendigvis behøver at ramme rigtigt med kritik og derfor skal og bør et sær etiske retningslinjer og den deraf følgende mulighed for proces, indeholde muligheden for at man konstatere at der IKKE er grund til kritik.
  Jeg ved du fra din fortid som journalist kender til pressen etik og Pressenævnets arbejde. Jeg er ikke sikker på at et lignende nævn er den rette konstruktion for public relationsbranchen som helhed, men jeg kan i alt fald se et helt åbenlyst problem i at det er et mindretal af de lobbyister der er aktive i Danmark der er omfattet af et etisk regelsæt. Jeg mener som bekendt at alle burde være omfattet, ligesom jeg i øvrigt mener at der også kan og bør tages andre initiativer i forhold til transparens.
  Du skal være velkommen til at kontakte hvis du og resten af bestyrelsen har interesse i at have en direkte dialog med mig.
  Mvh Benny Engelbrecht

 3. At jeg så har svært ved at se lobbybranchens eksistensberettigelse i det hele taget, det er noget andet. Lobbybranchen skulle netop ved at sætte standarder for hvad man kunne tillade sig og ikke tillade sig sørge for, at kunderne kunne få præsenteret deres anliggende på en måde som interesserede politisk – uden kedelige rekyler. Når man så ikke følger de etiske regler, så vildleder man sine virksomhedskunder.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *