Hvad får Venstre for at være Danske Banks nikkedukker?

Forleden morgen kunne man læse i Berlingske, at Venstre nu vil slække på tilsynet med finanssektor. Bankerne har brug for mere liberal frihed at boltre sig på, må man forstå.

Umiddelbart er det nok de færreste, som får morgenkaffen galt i halsen af den nyhed. Jeg mener, det er vel knap en nyhed.

Vi kender jo alle, Venstres motto om, at de fører samme politik efter valget som før valget. Og jeg skal da lige love for, at der går en lige politisk linje fra deres melding forleden morgen tilbage til tiden før finanskrisen, hvor man bare gav los! – Venstre har ganske enkelt intet lært, og de er klar til at begå nøjagtig samme fejl igen som førte til finanskrisen.

En fin lille omskrivning af Venstres motto, kunne derfor passende være, at Venstre fører samme finanspolitik efter finanskrisen som førte til finanskrisen. I 10 år brystede Venstre sig af, at være ’strammere’ på utallige områder, bare ikke på bankområdet. Men det kan jo være, at det er svært, sådan rigtig at stramme til, når man har gang i en kærlig bank-krammer?

Senere samme dag kom Rangvidudvalget med deres analyse af årsagerne til finanskrisen og deres 18 helt konkrete anbefalinger til hvordan vi undgår finanskriser i fremtiden. Én af de væsentligste anbefalinger fra udvalget er, at vi politikere, for alt i verden, ikke må slippe jerngrebet om landets finansielle virksomheder, som VK-regeringen gjorde sig skyldig i. Ikke når økonomien lysner. Ikke når pengeinstitutterne presser på for at få lidt mere frihed på markedet. Vi bliver bedt om at fastholde jerngrebet. For samfundsøkonomiens skyld. For fællesskabet skyld.

Årsagen er den simple, at det er helt afgørende for, at vi har en stabil finanssektor, at vi fastholder et stramt tilsyn – også i bedre tider. Vi har én gang været millimeter fra, at Ejvind Kolding og Peter Straarup trak hele det danske samfund med sig i faldet. Det tillader vi ikke sker igen.

Derfor er det mindste man kan forlange af os politikere, at vi tager ved lære af krisen. At vi alle – uanset politiks ståsted – indser at strammere regulering og tilsyn er en nødvendighed. At vi rent faktisk lærer af fortidens katastrofale fejltagelser. Det er ikke et politiske feel good spørgsmål for behagesyge borgerlige. Nej, det er meget enkelt venner!: Det er et spørgsmål om at vores samfunds fortsatte eksistens aldrig igen må kunne trues af en løbsk banksektor. Aldrig!

Og netop derfor er vi i disse dag ved at forhandle nye skrappere krav til den finansielle sektor på plads.  Op til flere finansielle institutter har været ude at bakke op om behovet for de skærpede krav. Og endda bedt om, at det godt må gå lidt tjept. Men jeg siger vist ikke for meget, hvis jeg antyder, at det på sin vis ville være lettere at forhandle direkte med Danske Bank, end det er at forhandle med deres dikkende lammehaler i oppositionen.

Vi ved, at Danske Bank gav en uduelig bankdirektør millioner for at gå sin vej. Vi ved også, at Venstre gav bankdirektøren i selv samme bank skyhøje skattelettelser, under finanskrisen. Så jeg må bare spørge mig selv: Gad vide hvad Venstre får for at være Danske Banks nikkedukker?

8 responses to “Hvad får Venstre for at være Danske Banks nikkedukker?

 1. Hvis jeg skal være ærlig i en forsøgsvis besvarelse af overskriftens spørgsmål, så tror jeg, at det drejer sig om, at hovedparten af Venstre og Konservatives folketingsmedlemmer mm. er insolvente og blæsende tæt på illikvide. Med en lånopsigelse for mislighold hængende over hovedet.

  Vi har set hvordan tre af skjoldmøerne har måttet strække våben i sommerens løb. Vi taler om Gitte Lillelund Bech, Lykke Friis og Ellen Trane Nørby.

  De har alle lige pludselig fundet ud af, at de skal noget helt andet med deres liv.
  Vi har før kunnet observere en vis usikkerhed i embedsførelsen fra Lene Espersen, der bestemt ikke boede i en toværelses i Vanløse.

  Problemet er nok så meget Lars Løkke: Vi véd han er flyttet fra Græsted og til en lejlighed i København. Samtidig har konen opgivet sin plads i kommunalbestyrelsen.

  Kald mig mistroisk; men sådan noget gør man ikke, hvis der ikke er en overordentlig god grund – en grund, man ikke ønsker at reklamere med.

  Vi ved, at Danske Bank har lænet sig op ad Brian Mikkelsen, fordi en af bankklakørerne kom med en rørende beskrivelse af hans sommerhus på et debatforum. Ikke nok med det; men også udtalelse om, at det sommerhus så rigelig var sin eksorbitante pris værd – i modsætning til naboerne, hvor de få, der var blevet handlet var gået til meget lave priser.

  Vi ser også at Nationalbankdirektøren har åbnet for muligheden for at redde flextumperne ved belåning af flexlortet for at skaffe bankerne den likviditet til at købe egen gødning ellers ikke kan skaffes. Det var en et belåningsgrundlag, som den tidligere Nationalbankdirektør udtrykkeligt ikke ville anerkende.

  Hvad angår Barfoed, så er han så vidt, jeg har kunnet læse i den kulørte presse, blevet skilt (det er jo sjældent morsomt – eller billigt) og er flyttet i lejelejlighed – ikke noget galt med det.

  Om jeg tror at Danske Bank kunne finde på de metoder? Det skal jeg lige garantere for!
  Når Peter Straarup fuldstændig skamløst, som den naturligste ting af verden forlangte en ubegrænset garanti fra staten på 2.400 milliarder eller 1 1/3 af landets BNP, så har Eivind Kolding heller ikke haft de fjerneste betænkeligheder ved at lægge pres på “tvivlende” folketingsmedlemmer personligt – selvfølgelig har han da ikke det.

  Jeg tror Venstres folketingsgruppe bør betænke, at også i Danske Bank er der en kraftig oprydning i gang. Det vil nok også betyde, at de løfter, som er givet til dem personligt nok ikke kan huskes eller rekonstrueres – det er jo jævnfør Finanstilsynets rapporter at sagsmapper tømmes for belastende dokumenter. Finanstilsynet kan i hvert fald forbavsende ofte ikke finde noget, der minder om normal og fuldstændig dokumentation for lånesagerne. Man kan selv slå efter på Finanstilsynets hjemmeside.

  Det er oplysninger, der skulle kunne kontrolleres af enhver.

  Min konklusion: Danske Bank er fortsat en trussel mod riget sikkerhed.

 2. Jeg tillader mig at citere fra Nationalbankdirektørens tale til Realkreditrådets årsmøde:

  Personligt er jeg noget overrasket over den politiske udvikling herhjemme. Forligskredsen bag bankpakkerne er bredt funderet i det politiske landskab og har indtil for nylig haft et klart mål: Aldrig mere en finanskrise. Der skulle ryddes op og strammes til. Men det virker som om, at de politiske vinde er ved at vende. Har Finanstilsynet nu fået for meget magt, og er kravene til kreditinstitutterne nu også blevet for stramme? Det er som om, at finanskrisen allerede er glemt. Men hvis den kollektive politiske hukommelse er så kort, vil det overraske mig. Oven i købet en kortere hukommelse end i de andre europæiske lande.

  Det gør jeg fordi Venstre ikke er repræsenteret i Nationalbankens bestyrelse, som Dansk Folkeparti er ved Tullemanden.

  Dvs. at Venstres politikere ikke kan påberåbe sig privilegeret information og tavshedspligt:

  Nationalbankdirektør Lars Rohde er rimelig kontant i sin offentlige udtryksmåde. Det skal ikke bagefter kunne siges, at Nationalbanken ikke har advaret og løftet sit ansvar.

  Hvis Lars Løkke ikke mener at kunne klare opgaven, så må Venstre kalde Uffe Ellermann ud af pensioneringen, så der kan komme styr på skabhalsene – han FIK smidt Claus Riskær ud af Venstre.

 3. Thomas Borgsmidt!
  Dine perfide kommentarer, som er fyldt med udokumenterede påstande må siges værende et hån mod god tone!
  Når man efter at have læst dit vås prøver at finde ud af hvor et sådant væsen bor, kan man ikke på de forskellige søgemaskiner finde dig?
  Kan godt forstå at et menneske som dig gemmer sig væk!
  Du er en skændsel for enhver seriøs debat!

 4. hans jørgen Pedersen? Hvis det er det, Du hedder!

  Mine påstande er netop IKKE udokumenterede!
  Finanstilsynets inspektionsrapporter.
  Nationalbankdirektørens udtalelser.
  Den massive flugt fra Folketinget fra Venstre i sommer.
  Personlig afpresning på fora.

  Ingen af disse kan kaldes udokumenteret: Det har faktisk også været refereret i pressen.

  Det er alt andet end udokumenteret!

  Det, Du som bankklakør (stilistiske træk i Dit indlæg røber Dig) er meget imod er, at prikkerne er forbundet på den rigtige måde!

  Dem, der skal vide, hvor jeg bor og befinder mig – de véd det også. Det er ikke første gang, at bankfolk har forsøgt at finde personlige oplysninger, som de ikke har noget legitimt formål med.

 5. Når jeg genlæser Engelbrechts indlæg tror jeg, at Karsken Bælg kan oversætte det fra politisk til dansk således:

  1) SIFI lovgivningen vil blive gennemført med eller uden Venstre – evt. med Dansk Folkeparti, hvor spørgsmålet er om der SKAL være flæskesteg på skolemaden – eller noget andet symbolsk.
  Dvs. uanset hvad: Så kommer den lov og det kan Venstre IKKE lave om på, for de vil heller ikke efter et valg have flertal!

  2) Går Venstre ind i et forlig på SIFI området – dvs. stemmer for lovforslaget som det ligger – det er det lempeligste for bankerne som kan gennemføres.
  Hvis det sker, så kan vi finde en løsning på landbrugets problem, som Socialdemokratiet er enig i SKAL løses. Der er for megen eksport og for mange arbejdspladser, der hænger på landbruget til at det må få lov til at gå galt.

  3) Landbrugsløsningens udformning afhænger af hvor “idioti-grænsen” lægges: Altså hvor meget af insolvensen, der kan lægges over på bedriften og finansieres på den ene side.
  På den anden side af grænsen ligger de tab som bankerne kommer til at æde for finansiering af vindmøller, valutaswaps og andre tåbeligheder, som man greb til p.gr.a. utilstrækkelig indtjening.

  4) En landbrugsløsning uden et bredt SIFI forlig bliver mere end almindeligt kostbar for bankerne. Det sker, hvis man laver forlig med DF, fordi de indrømmelser, der skal gives til DF for bankforliget kommer bankerne til at betale!
  Socialdemokratiet går IKKE med til at lave indvandrer syndebukke. Der ér et indvandrerproblem, men det skal håndteres på en helt anden måde end galningenes vrangforestillinger. Man ér i gang med en løsning, der bestemt ikke er kommunisternes opfindelse.
  Dvs. en løsning UDEN Venstre vil blive en hel del mere brutal mod bankerne end det foreliggende forslag. Der er ingen tekniske problemer ved at lave en opstramning – der går med rimelig sikkerhed ikke nogen stemmer fra Dansk Folkeparti eller Socialdemokratiet ved dén løsning.

  4) Danske Bank er inderligt ligeglad med landbruget, for de har ikke noget landbrugsudlån af betydning.
  Det er meget dumt af Danske Bank!
  – Dels ligger der 275 mia. i landbrugsrealkredit lån, hvor Realkredit Danmarks flexlort måske kun udgør 40 mia. De skal konverteres til fast forrentede annuiteter, som kan sælges omgående til investorerne. Tro mig: Danske Bank har IKKE likviditet til at sige nej, til selv så lille en lettelse.
  – Dels hænger der p.t. en 5-10 mindre banker med massive tab på ejendomsspekulation. Hvem tror Danske Bank kommer til at betale for det? Både via bidrag til Finansiel Stabilitet og tab når platuglerne går konkurs – siger Pihl & Søn nogen noget?
  Det vil være mindre banker med mindre kapitalkrav end Danske Bank nogen sinde kan komme ned på.
  – Dels skyldes nogle af idiottabene dårlig og uansvarlig rådgivning i bankerne, som Jyske Bank godt ved, men har Danske Banks rådgivning været bedre?

  Jeg kan ikke se, at Danske Bank har råd til at Venstre ikke tilslutter sig det lempeligst tænkelige forslag, som er dét regeringen har lagt frem.

  Det er så den folkelige udlægning af teksten, hvor der ifht. Benny Engelbrechts fremstilling kan være gået noget tabt i oversættelsen.

 6. Så er det på kvartalets sidste bankdag helt forudsigelig, forudsagt og nu konstateret, at Danske Banks netbank IKKE virker.

  Forklaringen om edb problem, som er løgn, har man end ikke gidet komme med:

  Sandheden er, at Danske Bank helt enkelt ikke har pengene til at betale månedens regninger!

  Dvs. det er forsøg på bedrageri.

 7. @Engelbrecht,

  Havde egentlig tænkt mig at kommentere på dit indlæg, men nu hvor jeg ser, at Borgsmidt sat sig på fladen, dropper jeg det.

 8. Nå Jens Chr. Hansen har ikke nok i sin egen blog for at udbrede Danske Banks løgnehistorier.
  Den har så den ulempe, at der ikke er nogen, der læser den – Jens Chr. Hansens blog altså. Andre ville kalde det en fordel.

  Ved Du hvad: Jeg tror, jeg bliver!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *