Vækstpakken som Dovne Thomas læser den

Berlingskes politiske kommentator Thomas Larsen har endnu en gang brilleret med en ligegyldig betragtning i en såkaldt ”analyse”. Det vigtigste spørgsmål for ham er nemlig ikke hvad regeringens vækstplan indeholder, men hvem der fremlagde den tirsdag i denne uge.

Thomas Larsen mener således, at det er politisk uklogt, at Annette Vilhelmsen ikke var repræsenteret ved fremlæggelsen af regeringens konkurrenceevnepakke, Vækstplan DK. Men hvad er der politisk uklogt ved at lade de personer, der har haft ansvaret for planen, præsentere den? Det burde ellers være indlysende at statsministeren valgte at det skulle være de tre økonomiske ministre der har haft ansvaret for planen der fremlagde den tirsdag i Statsministeriets spejlsal.

Hvorfor ikke fokusere på indholdet Thomas Larsen? Hvorfor ikke fokusere på, at Vækstplan DK sætter rammerne for at skabe 150.000 nye arbejdspladser i Danmark. Hvorfor ikke fokusere på at regeringen gennem Vækstplan DK kommer med en ambitiøs plan for, hvordan vi letter kreditklemmen på det danske erhvervsliv?

Og hvorfor ikke glæde sig over, at regeringen med Vækstplan DK kommer med en samlet plan for vækst og jobskabelse i Danmark, der vil komme alle danskere til gode.

Det synes som om Thomas Larsen slet og ret vælger den dovne løsning ved at kommentere på processen, frem for at sætte sig ind i vækstplanens indhold.

Jeg fristes derfor til at give Thomas Larsen 10 ud af 10 mulige på de politiske kommentatorers bullshitbarometer. Tillykke.

19 responses to “Vækstpakken som Dovne Thomas læser den

 1. Jeg synes vi skal fokusere på, hvor meget hver enkelt politikere har stoppet i lommen via boligboblen.

  Det er faktisk det absolut eneste der er interessant nu og fremover. Alt andet er ligegyldige betragtninger.

 2. B P: Jeg tror faktisk, det er et større problem den anden vej, nemlig at nogle politikere måske er i en personlig klemme p.gr.a. boblen.

 3. Vækstpakken er først og fremmest en rodebutik af afskaffelser af afgifter, der ikke giver noget provenu, er en evig kilde til irritation og overarbejde, som er dyre og besværlige at administrere – og som udelukkende er lavet for at gøre tilværelsen så besværlig som mulig. De tjener reelt ikke noget fornuftigt formål længere.

  Den med hotelmomsen har specielt moret mig – jeg undrer mig bare over, at man ikke afskaffer den helt og gør hotelmoms afløftelig som enhver anden moms.
  Jeg har perifert rodet med den. Der hvor den betyder noget er for rejsemontører, folk der forbereder større arrangementer – formål, der har med alt andet end ferie at gøre, for dem der er indlogeret i lang tid.
  Problemet er, at efter en vis periode, så er der ikke længere tale om hotelophold; men om korttidsudlejning under lejeloven, som slet ikke er momset, som jeg husker det.

  Der er igen tvivl om, at “Skattesagen” har gjort Blondinen mere end almindelig fjendtlig indstillet overfor skatteregler som ingen djævel kan forstå – eller beregne, der er umådelig få skattekroner i det, det optager afsindigt med tid for revisor og bogholderi og grænser og regler går fra det tåbelige til det tindrende vanvittige.
  Man skulle have forsvoret, at Trolex kunne tjene noget fornuftigt formål; men sådan kan man jo blive klogere.

  Nu madammen, hvor bøvlede rejseafregninger kan være!

  Tager vi sænkningen af selskabskatten fra 25% til 22% – så er det rent selvforsvar, fordi Sverrig har sænket deres til 22%. Hvis man har en stor eksport til Sverrig har man formentlig et datter a/s til det praktiske salgsarbejde i Sverrig: Hvor lægger man overskuddet? Nok dér hvor skatten er lempeligst!!

  Ja med mindre man er komplet idiot.

  Det er efter princippet om hellere 1/10 af 1 mio. end ½ af 1/10. Selvfølgelig er der forsvundet skattekroner da Sverrig sænkede deres selskabskat. Hvor meget, der kommer tilbage igen – ja det vil være uansvarligt at gætte på.

  Læg i øvrigt mærke til at bankerne får HÆVET skatten – dvs. på lønsumsafgiften.

  Samtidig hæves UDBYTTE beskatningen! Nej den var der ingen, der havde set!!!

  Dernæst er nordsøolien UNDTAGET fra lempelsen. APM har hele tiden sagt, at en aftale var en aftale. FIIIIINT – så henholder vi os til det, når det går den anden vej også!

  Om den skattelettelse tjener sig selv hjem ved at der bliver mindre skattetænkning?

  ANER det IKKE! Det er splintrende vanvittigt at gætte på. Det skyldes, at det man gør er alene at nulstille at svenskerne snyder på vægten; men ikke mere end nulstille, for det gavner ikke nogen med en rabatkonkurrence.

 4. Den med fremrykningen af Femarn investeringer er der HELLER ikke nogen, der har set: Der er nemlig tale om en besparelse ved den fremrykning!!!!

  I 2015 og 16 går udgifterne nemlig NED fra 1,1 mia. til en udgift i 2014 på 3/4 mia.

  Der er formentlig nogle entreprenører, der som følge af arbejdsmangel har genovervejet deres tidligere tilbud – og som MÅSKE nu nok kan gøre det lidt billigere, hvis man nu bare ville fremrykke det lidt.

  Der er en masse ævl om kørselsafgifter og jernbanegods.

  Det eneste jernbanegods, der betyder noget er transittrafikken mellem Sverrig og Tyskland. Nu er Merkel mere end sløv med anlæggene på den tyske side – og Bundesbahn er DSB vanen tro gået helt i koma.

  Nu bygger VI i hvert fald den forbindelse, for hvis mokken tror, at vi har tænkt os at have 100 lastbiler på vores veje for hvert tog (og tallet passer i øvrigt i størrelsesorden), så tager hun godt nok fejl!

  Nu bygger vi – og så når togene kommer på den tyske side, så må de ligge og rode med det kaos. VI vil IKKE. En aftale er en aftale.

  Endelig er der virksomhedsobligationerne til små og mellemstore virksomheder, så de kan blive taget ud af bankernes klør – så har de ikke det at afpresse med.

  Virksomhederne kan så betale en rente som investorerne stiller sig tilfreds med uden, at vi skal igennem hele det manipulerede CIBOR/LIBOR cirkus.

  Mangler bare at få sikret kreditkvaliteten i de udlån, der ligger bag obligationerne; men det går jeg ud fra, man har tænkt over.

  Der er så også nogle eksportkreditter, for vores kunder har nemlig tilsvarende inkompetente banker – så må vi finansiere eksporten UDENOM.

  Er der 150.000 jobs i den pakke? ANER det IKKE – det tal vil i øvrigt aldrig kunne kontrolleres. Men der ligger reelt ikke nogen nævneværdige omkostninger – det kan bare ikke dokumenteres.

  Se Lars Løkke er ikke idiot, så han kan godt regne – han siger jo også: Hvor skal jeg skrive under.

  At SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti ikke fatter en brik – det er vi så vant til.

  Der er ikke ét element i rodebunken, der ikke har været diskuteret i årevis. Så at tumperne ikke forstår noget – ja det er deres egen fejl: De har haft alle chancer.

  Nu må man skære igennem! Det kan ikke være meningen, at folk skal blive arbejdsløse, fordi man ævler om hestekød i burgeren.

 5. Thomas Borgsmidt
  Det kan du meget vel have ret i, men så har vi ikke et beslutningsdygtigt folketing. Og det er naturligvis ikke en holdbar situation.

  Allerede nu har man lagt øknomien “død” i 5-6 år for at redde gældstumper. Helt og aldeles uacceptabelt.

 6. B P: Hvaffor’ noget?

  Det går da ellers udmærket: Regeringen har lige lagt en kæmpestinker til bankere!

  De skal betale for skattesænkningen til erhvervslivet.

  Der står noget om at hæve lønsumsafgiften – der står ikke noget om med hvor meget!

  Når man ikke ved hvor meget selskabskatten går ned, så kan man da ikke vide hvor meget bankernes lønsumsafgift skal stige.

 7. Det faktum at rød blok fører blå politik er kun positivt og et tegn på at nogle i rød blok er blevet klogere.
  Det skuespil man så til stadighed vedbliver at opføre, hvor man ikke vil give indrømmelser, i hverken den ene eller den anden retning, er ganske enkelt flovt!
  Vi almindelige danskere er ved at miste tilliden til politikerne, fordi politikere opfører sig som små børn i sandkassen i børnehaven der ikke bestiller andet end at smide sand efter de andre, eller slå hinanden med skovle.
  Drop skuespillet og kom i arbejdstøjet, så vi kan få danmark ordentligt på fode. Vi er i fuld gang med at tabe generationer på gulvet. Det konstante fokus på hvem der har gjort hvad, er kun udtryk for barnlighed.

 8. Kramer? Ikke give indrømmelser?

  Løkke har lige spurgt, hvor han skal skrive under – på at afskaffe noget han selv har været med til at indføre!

  Hvis det ikke er en indrømmelse af, at ikke alt, hvad man tidligere har lavet er lige fremragende – hvad er det så?

  Har regeringen ikke givet indrømmelser, når oppositionen IKKE kan finde nogen krav at stille?

 9. Man er derfor tvunget til at give Benny Engelbrech10 ud af 10 mulige på de politiske erhversordføreres bullshit- og inkompetencebarometer. Tillykke.

 10. @ Peter: Det er rigtigt at jeg har en kort formel uddannelse, men til gengæld har jeg erfaring med at læse CVer, blandt andet fordi jeg har haft personaleansvar. Derfor er jeg også i stand til at læse at jeg blandt andet har været marketingchef i en international virksomhed. Fortsat god dag til dig.

 11. Det er et meget tragisk udspil, regeringen er kommet med. Der er forsvundet 160.000 arbejdspladser ud af Danmark siden 2000, og der er intet overhovedet, der tyder på, at det vil vende nu, vækstpakke eller ej.
  De næste par år vil vi, efter min allerbedste overbevisning,miste endnu flere arbejdspladser, vækstpakke eller ej, desværre!

 12. Ad Engelbrechts person – som om det nu skulle være væsentligt:

  A) Om man er cigarsorterer, økonom eller jurist er erfaringsmæssigt ikke nogen hindring for at blive en god politiker – eller det modsatte.

  B) Den psykologiske profil af en god sælger omfatter ikke nødvendigvis sanddru i udpræget grad – erfaring med folk, der kan lyve en op i det åbne ansigt er nok en meget god ting at have som politiker.

  Beklager det uvæsentlige indspark.

 13. @Benny Engelbrecht, du er simpelthen så umulig at tage seriøs når du konstant siger sådan nogle uintelligente og gennemført dumme ting.

  Har du OVERHOVED tænkt dette blogindlæg igennem?? Det virker ikke sådan…
  Hvis en erhvervs- og vækstminister ikke har nogen relevans for præsentation af en VÆKSTplan tjaa hvem har så. JEg gentager lige.. en erhvers- og VÆKSTminister.. for præsentationen af en VÆKSTplan…
  Det er alene det billede det tegner at hun ikke er til stede. Det tegner et billede af spin. Påkrævet spin. Spin der er så nødvendigt fordi vi har en direkte landsskadelige minister som udtaler sig negativt om de områder hun er sat til at administrere. Men så passer hun jo godt sammen med resten af regeringen.

  Helt ærligt Engelbrecht…. Du kan godt se der er en grund til a S bløder vælgere (og har gjort det lige siden de blev valgt)..

 14. Det helt væsentlige, som i Vækstpakken er lusket med ind på en 11. plads – så er man sikker på at Dansk Folkeparti ikke læser med mere: De leder nemlig efter finger nr. 11.

  Vi taler om virksomhedsobligationer.

  Det lader til at man vil gå to veje:

  Den ene er de bestående udlån vil blive konverteret (forhåbentlig under hadsk opsyn) til obligationer – og formentlig udskildt – efterhånden som bankernes faldende soliditet kræver at udlån fjernes fra balancerne.

  Den anden er nye udlån, som man synes at ville lægge i nogle nye udstedende organisationer – uafhængig af de bestående banker.

  Der skal knyttes en teknisk bemærkning til, hvad jeg har skrevet før:

  Disse lån vil af hensyn til sikkerheden bag lånene formentlig skulle gøres til serielån med fast rente.

  Her skal man imidlertid – af hensyn til den finansielle stabilitet – passe på, at man ikke kommer ud i samme problem som bankerne, der ikke kan styre deres udlån.

  Et serie lån med forholdsvis kort løbetid vil have en voldsomt faldende rente efterhånden som man nærmer sig udløb, som følge af rentestrukturen (dvs. lån med lang løbetid har højere rente end lån med kort løbetid)

  Interesserede kan læse her:

  http://www.økonomidebatten.dk/t2586-rentestruktur

  jo matematik er en fordel.

  For hver gang restløbetiden halveres falder renten på lånet med 1-2% – uanset om lånet halveres fra 8 til 4 år eller fra 4 til 2 år (JA, det er et postulat).

  Det vil betyde at renten falder specielt voldsomt for serielån, da de største betalinger afvikles først – med den største rente.

  Det vil betyde at kursen på et serielån med fast rente vil opleve en voldsom kursstigning – som lange statsobligationer gør mod slutningen af løbetiden gør det (hvis de har en nævneværdig kupon).

  Det er IKKE hensigtsmæssigt ud fra en stabilitetsbetragtning.

  Man kunne nok i låneaftalen indføje en rentetabel; men ihukommende bankfolks afgjort defekte regneevner – og slet ikke med logaritmer, så er en mulig vej frem, at kreditinstituttet i udstedelsen af obligationerne løsner båndet mellem det fysiske pant og obligationen. Noget som IKKE er hensigtsmæssigt i realkredit. Det kunne gøres; men hænger på to faktorer.

  a) Tilstrækkelig kompetent personale i kreditinstituttet – hvilket vi har erfaret hører til undtagelserne.

  b) En centralbank og et statsgældskontor med tilstrækkelig volumen bag sig – til at stabilisere rentestrukturen mhp at forebygge spekulation og panik. Altså hvis der nu er mangel på 4 årige restløbetider så skal centralbanken i sine årlige udstedelser vægte obligationer med 4 års restløbetid.

  Det sidste er en opgave centralbanker er notorisk dårlig til: Den tyske statsgæld har mange obligationer med 10 års restløbetid og en uhyggelig kupon. Leder til stripping og mange andre sjove ting – og en manglende omsættelighed, fordi det kræver et tæt samarbejde mellem de institutionelle investorer og centralbanken – øhhh, hvor var det nu nationalbankdirektøren kom fra.

  Her er vi så nok ved kernen i det det postulerede behov for banker.

  Den nemmeste og mest overskuelige udvej bliver nok udstedelsen af årsserier af stående lån uden kupon.

  Debitor vil ikke opleve nogen særlig afvigelse fra den aftalte plan; men kreditor vil købe nogle ikke rentebærende fordringer med indfrielse til pari på et givet tidspunkt.

  Problemet med fast forrentede konvertible annuiteter er, at de i praksis aldrig udløber: Lånet er konverteret forinden til en lavere rente.

  Så i praksis ville et 30 årigt annuitetslån skulle betegnes som 30-15 årigt lån, da få af dem overlever deres 15 års fødselsdag.

  Men vi taler i essensen om et kompliceret samspil mellem macroøkonomisk rentesætning i forhold til inflationen, microøkonomisk økonomisk afhængighed mellem det tidsmæssige rentespænd og økonomiens årlige produktivitetsforbedring.

  Hvis læseren er faldet i søvn – så bebrejder jeg ham det ikke (kvinder er ALT for fornuftige til noget så kompliceret); men jeg bliver ikke betalt for at finde ud af det.

 15. Nu forsøgte jeg at spørge ind til kernen af den økonomiske krise. Nemlig boligboblen som ingen poltikere naturligvis har lyst til at tale om, al den stund at de selv har skabt den.

  Ulysten til at tale om det kan så være fordi, man enten har scoret kassen, eller fordi man er bange for at tabe penge, hvis der bliver ryddet op.

  Men det er i og for sig fuldstændig ligegyldigt – Faktum er, at de enorme gevinster, man har købt boligejerne med, er der ikke råd til, medmindre det bliver på uskyldige menneskers bekostning.

  At det er på andres bekostning, må vist iøvrigt være tydeligt for enhver, nu hvor selv værdien af børneopsparinger er forduftet ned i lommen på boligejere som f.eks. Hr. EngelBrecht.

  Derfor er banker og stinkere til ditto faktisk ikke særlig interessante. Det er derimod, at man fra politisk hold konsekvent insisterer på at beholde disse uretmæssige gevinster.

  Det er IKKE godt nok, hvad regeringen præsterer.

 16. Vi står i den lidt underlige situation at befolkningen åbenbart har læst udspillet noget tættere end journalisterne.

  ½+ synes det er en god ide, også selvom det koster på velfærdsydelserne. 1/3 – synes, det er en dårlig idé.

  3/4 af SF’ere mener, det er en dårlig idé.

  Lad tallene stå et øjeblik.

  Min udlægning er:

  SF er en belastning for regeringen.

  Vælgerne er tilsyneladende derhenne:

  1) Vi har ikke RÅD til, at virksomhederne lægger deres overskud i Sverrig, som de lusepustere havde lagt op til.

  2) Vi har ikke RÅD til at genere folks arbejdsdag med et bibliotek af fjollede afgifter.

  3) Vi har ikke RÅD til at betale for beskæftigelsesterapi til revisorer og skattefolk. De sidste burde være beskæftiget med at finde skattesvigere – og ikke 5 kg kartofler købt sort!

  4) Vi har ikke RÅD til, at bankerne holder vores virksomheder og arbejdspladser som gidsler.

  5) Vi har ikke RÅD til at lade landet forfalde og lade almene boliger blive til ruiner og broer falde sammen.

  6) Vi har ikke RÅD til, at sige nej til en rabat på 1/3 på arbejder, vi véd skal laves!

  At jeg så nok vil mene, at man inden man bevilger penge til Storstrømsbroen nok liiiige skulle snakke med entreprenørerne – for at finde ud af om de siden sidst har spidset blyanten.
  Det KUNNE jo være, at de havde taget en alvorlig snak med medarbejderne og leverandørerne – og fundet ud af, at man måske kan klare sig med mindre højt belagt smørrebrød i madkassen?

  Det KUNNE jo være, at de faldende stålpriser får regnestykket til at se LIDT anderledes ud!

  At jeg så også tror, det er baggrunden for den træden vande, vi ser i øjeblikket – det er noget andet.

  Vi SKAL have bygget den Femarn-forbindelse – jeg ville gå så langt som at finde investeringsmidler, så Danmark kunne finansierer arbejderne på den tyske side (der er også en bro derovre, der har mere end almindelig brug for en kærlig hånd – eller rettere brutal).

  Vi kan IKKE blive ved med at betale til at hollandske transitlastbiler laver elefant-ræs.

  Vejsliddet stiger nemlig med kvadratet på akseltrykket: Er det 1 ton på en personbil og 10 tons på en lastbil, så er vejsliddet 100 gange større fra en lastbil.

  Transittrafikken mellem Tyskland og Sverrig skal på jernbane – og det får begge parter lov til at betale for pr. jernbane ton km. Vi GIDER ikke betale for at lastbilerne brænder diesel af på vores bekostning på vores veje!

  Om de så kører “om bord” i et tog i Sverrig og bliver smidt af i Puttgarden – jeg er ligeglad med at tyskerne ikke kan få snøvlet sig færdige til at lave den rigtige løsning – det må blive deres sag! Vi vil bare ikke betale for at blive generet!

  Det vil blive rart med lidt lys og luft på de danske veje. Trafikken mellem Danmark og Tyskland/Sverrig: Den bliver der MASSER af plads til.
  Så kan jeg også garantere for at det bliver dyrt at køre med lastbil gennem Danmark.

  Vi har problemer nok med fulde svenskere der skvatter i havnen i København – og ikke vil benytte de faciliteter Peblingesøen stiller til rådighed for rationel drukning af svenskere – som vi gennem flere hundrede år har betalt FORMUER for at holde vedlige, så de kan udleve deres bizarre lyster.

  Det må snart være nok med at svenskerne losser deres problemer af på os!

  Det glæder mig, at Blondinen nu gør alvor af spydighederne! Det KAN ikke være vores problem at regeringen i Tyskland er konservativ og socialdemokratisk i Forbundsrådet: Det ER ikke vores problem!

 17. 27 milliarder til DSB???

  Man fattes simpelthen ord for stupiditeten af denne regering.

  Jeg troede simpelthen ikke det kunne blive værre efter VKO – DET KUNNE DET GODT.

 18. B P:

  Der er nok en grund til:

  a) At man har sat en af de mest driftssikre i socialdemokratiet til at være Trafikminister – han har set flere svinestreger end de fleste.

  b) Skandalerne ruller ind over DSB som de gør. Der skal renses i bund. Tro mig oppositionen vil IKKE gøre knuder her.

  c) De investeringer er over rimelig mange år; men et eller andet skal vi bruge al den rådne vindkraft til – og tro mig: Diesellokomotiver bruger MERE olie pr. sæde end en bil gør!

  Der er store argumenter for:

  SAS!

  1) Danmark vil ALDRIG igen finde sig i at blive afpresset af Sverrig som det skete i SAS sagen. Statsministeren var 100% klar til at lade SAS gå konkurs – hellere det end at give efter (igen) for den svenske statsbank Nordea’s afpresning.

  2) Vi vil ikke igen finde os i at blive kørt rundt i manegen af svenskerne, som DSB er blevet.

  3) Danmark har lige så meget brug for indenrigsflyvning (med de tider, der nævnes), som Lars Løkke har for stilletter. Hvad angår passagerer har Danmark ikke jernbane, de har sporvogne.

  Transit gods.

  Hvis Sverrig og Tyskland tror, at vi fortsat vil udbygge moterveje for at transitlastbiler laver elefantvæddeløb – så tager de godt nok fejl!

  En ting er, at vejsliddet stiger med kvadratet på akseltrykket: Har en personbil et tryk på 1 ton og en lastbil har 10 tons, så slider en lastbil 100 gange mere på vejen end en personbil.

  En anden ting er at motorveje er mildest talt kostbare, så hvis vi kan få transit vognene væk, så slipper vi for motorvejsudbygninger og skidt og møj.

  En tredje ting er, at vi får ikke en dyt for det bøvl vi har med transit lastbilerne; men transittrafik på bane giver kroner pr. ton kilometer.
  Omkostningerne ved terminalerne – det er IKKE vores problem – Sverrig og Tyskland har bare at betale ved kasse 1.

  Så jo, jeg har meget svært ved at indvende noget mod den idé.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *