Ros til arbejdsgiverne – 12.500 jobs til de trængte dagpengemodtagere

I dag er der en særlig god grund til at være en stolt Socialdemokrat – men også en stolt arbejdsgiver. Regeringen har nemlig lavet en historisk aftale der hjælper de tusindvis af danskere, der risikerer at falde ud af systemet til nytår. Man kan vist roligt sige, at både fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer og store arbejdsgivere i dag har taget “ja-hatten” på, mens en del af oppositionen har taget bølle-hatten på – dem er der svar til sidst i bloggen.

Regeringen, kommuner, regioner og arbejdsgiverne er blevet enige om at reservere 12.500 ’akutjob’ til de mennesker der er i fare for at falde ud af dagpengesystemet. 

En historisk aftale
Aftalen med arbejdsgiverne om de tusindvis af nye jobs er historisk. Ikke alene fordi den er indgået mellem Arbejdsgiverforeningen, Danske regioner, KL og regeringen. Men også fordi alle parter løfter det samfundsansvar, som det er, at få arbejdsløse tilbage på arbejdsmarkedet. 

Det viser, at arbejdsgiverne kvitterer for vores ansvarlige økonomiske politik og nu selv er med til at tage ansvar. Også fagbevægelsen roser aftalen om de mange tusinde nye jobs, som også giver mulighed for at genoptjene retten til dagpenge. 

Sammen om samfundsansvar
Arbejdsgiverne fortjener derfor stor ros. Aftalen præmiere godt nok arbejdsgiverne med 25.000 kr. for hver ledig der ansættes i akutjob, men at tage en langtidsledig ind i varmen er ikke nødvendigvis særligt attraktivt for virksomhed. Har man gået ledig op mod to år – eller længere – skal der lidt ekstra til for både arbejdsgiver og arbejdstager. Det kompenseres virksomheden delvist for med den kontante præmie.

Ikke desto mindre er det i hele samfundets interesse – også arbejdsgivernes, at få knækket kurven på langtidsledigheden og sikrer de tusindvis af dagpengemodtagere, som stod til at miste deres forsørgelsesgrundlag.

Hvis ikke man fælles havde løst dette problem, ville samfundets effektive arbejdsstyrke nemlig mindskes – hvilket i sidste instans kunne betyde mindre fleksible lønninger og dermed et højere underliggende strukturelt niveau i arbejdsløsheden. At ignorere problemet havde altså gjort det markant vanskeligere at skabe vækst, velstand og sunde budgetter – både i det offentlige og det private.  

Forfejlet kritik
Kritikken om diskrimination til fordel for langtidsledige er derfor også forfejlet. Den positive, men midlertidige, særbehandling er derfor ikke bare moralsk nødvendig, men også økonomisk. Det er da også helt normalt at arbejdsmarkedspolitikken indeholder særligt målrettede indsatser over for særligt udsatte grupper. Tag bare kontanthjælpsmodtagerne, der risikerede at blive ramt af 300 timers-reglen, og dimittenderne, der havde svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet.

Og så omfatter akutjobbene kun ca. 12.500 ud af de i alt 700.000 ledige stillinger, der hvert år besættes i Danmark. Problemet er netop at de langtidsledige dagpengemodtagere har svært ved at få del i dem. Med aftalen om akutjob åbnes arbejdsmarkedet dermed for de ledige, der har hårdest brug for et job.

De 12.500 akutjob er den bedst mulige løsning på dagpengeproblematikken netop fordi det handler om at få de bagerste i jobkøen tilbage i arbejde. Det er det, som hele tiden har været Socialdemokraternes mål og som vi har understøttet med milliardinvesteringer i nye job, gennem akutpakken og nu med de 12.500 akutjob – vi skal hjælpe flest muligt tilbage i arbejdsfællesskabet.

14 responses to “Ros til arbejdsgiverne – 12.500 jobs til de trængte dagpengemodtagere

 1. Det ændrer intet. Det eneste som det måske bevirker er at man griber ind i bunken af arbejdsløse og lader nogle komme til før andre. Der er lige mange arbejdsløse. Der er faktisk flere arbejdsløse end der er folk i arbejde, man kalder dem bare noget andet for at sminke regnskabet så der ikke optræder så mange arbejdsløse i statistikken.

 2. Problemet ligger i at lønningerne er for høje.

  Børsten er jo med på, at der ikke er til lønforhøjelser det første lange stykke tid – så dum er han altså heller ikke.

  Han kan heller ikke gå med til en direkte lønnedgang, fordi vel ca. 1/4 af hans medlemmer er insolvente og med børn, der ikke kan få enderne til at mødes.

  Det, der ikke må ske er, at de par tusinde skal trække resten i hullet. Det er der ikke nogen, der har glæde af.

  Der er jo masser af jobs til ufaglærte – de blev jo fyret for at spare, så de faglærte måtte selv gå hen og hente værktøjet og feje skrotspåner fra gulvet.

  Det, der skal til nu er, at man skal ind i nogle lokalforhandlinger om akkorderne, hvor man måske i de gode tider – for husfredens skyld – var lidt for large.

  En realistisk bedømmelse af akkorderne, når nu man får nogle ufaglærte til at tage det man spilder tiden på som faglært.

  Det jeg mest ser frem til er, at man rundt omkring på arbejdspladserne tager en gennemgang af lokalaftaler og genberegner akkorderne, så man MÅSKE kan være konkurrencedygtig.
  Der står alt for mange maskiner rundt omkring og er underudnyttede.
  Hvorfor, jo fordi de faglærte skal futte frem og tilbage med andet end deres egentlige arbejde.

  Kan vi, ved at de faglærte får noget hjælp, få revurderet så virksomhederne kan komme med nogle relevante tilbud. Ingen skal gå ned i løn; men en revurderet akkordsætning kan måske gøre at man kan lave mere på den samme tid.

  Kan vi så også få en hæderlig finansiering, så udslidt materiel kan blive udskiftet – så SKAL man jo alligevel opmåle akkorderne én gang til.

  Det er noget man skal have forhandlet ude på arbejdspladsen mellem ledelse og tillidsfolk – medarbejderne er jo også godt klar over at det er en rum tid siden direktøren fik ny bil!!
  Der er ikke til fede overskud; men mindre kan også gøre det.

  Det er vigtige diskussioner, at få taget fat på.

  Det er begrænset, hvor længe kineserne holder til at tage penge med på arbejde.

  Der skal være noget for sælgeren at tage med i mappen, når han snakker priser med kunderne.

 3. Den trængte socialistiske regering (?) har lige købt for 312½ mio skattekroner stemmer. DET er den virkelige effekt, og den eneste. For ikke så længe siden købte den samme regering (?) for 322 mio skattekroner stemmer, da Skrige Skinken lancerede sin “akutplan”.
  Indtil nu har den røde trio altså kostet de danske skatteydere knap 2/3 mia skattekroner. KUN for at købe sig stemmer.
  Jeg priser mig lykkelig for at jeg ikke er nydimmiteret til januar. De stakler har ikke en chance for at finde sig et job. De bliver skubbet HELT bagud i køen, uden mulighed for at komme frem.
  De kan så sidde på hænderne, og deres nyeste viden, mens de bliver overhalet af næsten-forældede-knap-2-år gamle studenter, og vente på at centralkommiteen giver dem lov til at få et liv.
  Mit råd til dem alle: Tag væk fra danmark, vend dette fallitbo ryggen, og find et langt bedre liv i udlandet. Allerhelst udenfor EUSSR.

 4. B Hansen: Hold lige proportionssansen.

  Noget andet er, at den regering er den mest besynderlige konstruktion set længe.

  Personlig er jeg meget mere interesseret i, hvordan det går med planerne for at lave en alternativ finanssektor.

  Den 1/3 mia. er ikke mere end Danske Bank formøbler på en god eftermiddag.

 5. Helt ærligt Engelbrecht, tror du så selv på det bæ du lukker ud? Ikke nok med at i har lavet det mest ligegyldige tiltag nogensinde, du skal også lovprise det??
  Hold kæft du må være tabt mange gange på gulvet som lille, men omvendt det lader til at være fællesnævneren for S politikkere.
  Men nok mudderkastning, lad os høre et par stykker fakta.
  – Hvor bliver der SKABT nye jobs pga dette? (læg mærke til jeg skrev SKABT og ikke “rykket rundt”)
  – Er det forventet det vil skabe flere jobs end i allerede har sendt ud af Danmark ved at forringe vores konkurrenceevne?
  – Og sidst men ikke mindst, tror i rent faktisk på det her eller er i ligesom alle os andre klar over at det jo kun er noget perfidt bs som er sat i søen for at prøve at redde lidt af alle de stemmer i har sendt ned i kloakken?

  Også siger du at kritikken af diskrimination til fordel for langtidsledige er forfejlet, og at det er en positiv men moralsk nødvendig særbehandling… FØJ for den lede siger jeg bare.
  Heldigvis fremstiller dine elendige formuleringer og din naivitet jeres modbydelige holdninger hvor alle er lige, dog er nogen mere lige end andre.

  Nu forventer jeg ikke de store svar på mine spørgsmål da det jo enten vil a) udstille dig som uvidende og uden sans for virkeligheden (var der nogen der sagde social demokrat??) da du jo ville skulle lyve eller b) du vil skulle sige sandheden hvilket må være noget i per definition er holdt op med i socialkammeraterne så jeg ser det ikke som en mulighed.

 6. Thorslund:
  Jeg tror Du ser det i en forkert sammenhæng.

  Der er tale om at landet skal undgå politisk ekstremisme.
  Den tidligere borgerlige regering skulle pacificere Dansk Folkeparti, for de gamle socialdemokrater, dem havde Socialdemokratiet opgivet at nå.
  Det kom så til at koste det Konservative Folkeparti livet (plus deres meget uhellige alliance med bankerne).

  Men nu her efter valget har der ikke været andet end bitterheder, der er sivet gennem de hullede tandrækker.

  Den anden side har altid været Socialdemokratiets gebet. SF+Enhedslisten har så forsøgt at afpresse regeringen med Özlem og Johannes valgkredse hhv. Øster- og Nørrebro.
  De gamle kommunister har forsøgt at skubbe nogle børn foran sig i minefeltet. Jeg har boet begge steder.
  Og i øvrigt flere gange været stiller for et ekstremt venstrefløjsparti – ud fra den opfattelse at man bare skal lade dem stille op til folketingsvalget, så de kan spilde nogle af de ekstreme stemmer. Det var derfor man lavede Enhedslisten (at de kom ind – DET var ikke min skyld).

  Disse gamle kommunister bruger nu indvandrerghettoerne som påskud til at komme i Folketinget og undgå uhensigtsmæssig snagen i fortiden. Derfor får man nogle frontfigurer, der er for unge og uvidende til at have noget på “landsledelsen”; men ghettoerne vil have deres bestikkelse.
  Det er nogle ret ubehagelige miljøer med bandekrig, narko og hvad ved jeg.
  Kikker man efter i arbejdsløshedsstatistikken, så har de området haft en KONSTANT arbejdsløshed de sidste 2 år, hvor andre i København har haft en stigende.
  Hvor de penge som udbetales til disse “aktivt jobsøgende” går hen – det ved jeg ikke; men jeg har set store kontante indbetalinger i banker – tasker hvorfra et mindre bjerg af kontanter blev lagt på bankskranken – fint bundtede. (godt nok et par år tilbage)

  Jeg mener – ingen har brugt så mange kontanter i årevis.
  Det siger sig selv, at der er et eller andet, der skal bringes til ophør derinde.

  I denne kamp er der så nogen, der kommer i klemme. Dem må man så redde på én eller anden måde. Nu har man så valgt arbejdsmarkedets parter og kommunerne – hvilket er en udmærket løsning.

  Beløbet er nogenlunde det samme – ca. 100 mio. – der er forskellige, der er faldet ud af systemet af forskellige grunde; men når Engelbrecht kan give tallet med 3 cifres nøjagtighed, så har man været inde og undersøge hver enkelt sag – for at se om man kunne komme med en målrettet indsats.
  Nu skal de så have et job et år, så de kan genoptjene rettigheder.

  Et egentligt væksttiltag er det ikke – dertil er beløbet for lille. Men det er noget andet:

  Det er en bekæmpelse af ekstemisme som altid er en risiko i krisetider, som vi HAR set før i historien – og det er der på begge fløje: Se bare i Grækenland.

  Det er ikke tilfældigt at Helle Thorning så ofte nævner Stauning. Ved Kanzlergade forliget kunne man også dengang blive enig med Venstre om hvad der IKKE måtte ske.

 7. Borgsmidt: Jeg er absolut ikke enig med dig, og skal gerne indrømme jeg gider ikke engang læse hele dit indlæg da det lader til at omhandle en helt masse andet end det jeg prøver at debattere om, men læser det da gerne senere når jeg kommer hjem.

  I mine øjne handler det her om noget meget simpelt og det burde være noget som er i alle partiernes interesser. Nemlig “Danmarks overlevelse”. Jeg er klar over udtrykket er lidt kraftigt, men i bund og grund handler det om at Danmark skal kunne klare sig.
  Det hjælper INTET at man bruge X antal kroner på at rykke jobs rundt og det ved du ligeså vel som jeg. Hvis de nosseløse (undskyld udbruddet men er sku frusteret overfor deres manglende realitetsans) socialdemokrater kunne finde ud af at forvalte penge ordentlig var der absolut INGEN brud for at bruge x antal kroner på at rykke rundt på disse jobs.
  Det er muligt man glæder nogle mennesker, dog fratager du bare nogle andre muligheden for samme glæden. Det er 100% sikkert dette vil ske, da det bare er en stor jobrotationsmanøvre og INTET andet og det kan ethvert logisk tænkende menneske jo se. Desværre virker det som om de mildest talt naive typer som Engelbrecht åbenbart tror at det vil gøre en forskel men de vågner måske op en dag.
  Fakta er stadig at det er spild af skattekroner, men man skal jo også gøre hvad man gør bedst, er der må man sige at socialdemokraterne udfører til UG!

 8. Rigtig mange har påpeget det absurde i, at tage æren for at løse et problem, man selv har skabt.

  Det er der jo faktisk meget sandhed i.

  Jeg tør godt forresten godt love, at den her plan ikke højner hverken troværdigheden eller tilliden til regeringen eller politikere generelt. Det er bare gammel vin på nye flasker.

  Havde man istedet været ude med forslag som radikalt gør op med de bagvedliggende problemer som har skabt hele “krisen”. Det være sig: “Sjove” lån og bobleøkonomi i det hele taget; så ville jeg lytte interesseret.
  Det her er jo bare 100% visionsløs symptombehandling uden nogen som helst fremadrettet værdi.

  Den nuværende og fremherskende tilgang til problemer, synes alene at basere sig på at levere en “tur” mere; men på andres bekostning, og iøvrigt uden overhovedet at adressere problemets rod.

  I og for sig kunne man lige så godt skrive en stående “krise” manual, som blot følges og efterleves af en flok chimpanser, som er trænet til kun at gøre det de får besked på. Om ikke andet er pengene til levebrødspolitikere da så sparet.

 9. Thorslund: Den manglende forståelse er gensidig!

  For mig at se bebrejder Du at Engelbrecht passer sit arbejde og er politiker!

  Kæreste ven: Han er valgt som politiker til at bedrive politik! Manden passer sit arbejde!

  Når jeg læser mellem linjerne, så står det rimelig klart, at det, der bliver sagt er, at man vil ikke lade sig afpresse af særinteresser.

  Dagpengeperioden skal ned – og der er i øvrigt heller ikke brug for mere end de to år.
  Det småknalder, hvor nogen kommer i klemme, det kan vi altså klare på anden måde end hysterisk skrigeri. Sammenholdt med den fremadrettede besparelse er de 100 mio. småpenge.

  Det kan ikke være rigtigt at folk kan gå arbejdsløse i to år uden, at der er sket et eller andet. De åndssvage aktiveringsordninger og pip-kurser: De har i visse tilfælde IKKE hjulpet.

  Det er da et fremskridt, når man ser hvor dårligt en ordning fungerer, at man så prøver at snakke med arbejdsmarkedets parter for at se, hvad der skal til.

  Det schludder om “sociale massegrave” og lignende barnagtigheder – jamen de kommer ikke.

 10. B P:

  Jeg kan være enig i, at regeringen vifter lidt rigelig med armene i denne sag, når man tænker på, hvor lidt økonomiske betydning den har.

  Denne regering er frem for alt: MÆRKELIG – jeg ved ikke om det er godt eller skidt; men usædvanligt er den.

  Den fremsætter forslag, som den ikke ved om den selv kan stemme for. Når det så er ved at gå helt i kage, så bliver det lige pludselig oppositionen, der skal rage kastanjerne ud af ilden.

  Jeg kan godt forstå Løkke, at han spørger: “Hvad er det egentlig I vil have os med på – sådan helt nøjagtigt????”

  Sidste gang de damer kom slemt forrevne og småtudende efter Deres sædvanlige venindesnak, så var der jo ikke noget særligt!

  Der var jo ikke noget at være uenige om! Hvorfor skal Løkke ud af hængekøjen for at fortælle tøserne, hvad de mener?

  Med hensyn til dit brokkeri om situationen, så tror jeg lige Du skal kikke på disse slides fra Finanstilsynet, hvor Nykredit får læst teksten.

  (Til webmasteren: Det er en officiel webside!)

  http://www.finanstilsynet.dk/da/Om-os/Taler-og-artikler/2012/~/media/Om-os/2012/NykreditCapitalMarketsDay_251012.ashx

  Læg mærke til lovgivningsinitiativerne kommer til november.

  Læg mærke til, at her får Du forklaringen på de “overraskende” nedskrivninger i bankernes halvårsrapporter.

  Hvis Du læser mellem linierne (og der er god plads) så er det afgjort et fast tag i nakken på bankerne.

  Nu håber jeg så, at man giver den nye Erhvervs- og Vækstminister en GRUNDIG indføring.
  Jeg tror simpelt hen ikke hun fatter teknikken i dette her. Det må være begrænset, hvor mange støttepædagoger, der skal til.

  Fra SF og udefter, så er det ikke så meget et spørgsmål om at være enig eller uenig – det er simpelt hen rent vrøvl, de siger.

  Jeg erindrer at Enhedslisten gentog, at den ville have Nationaliseret banksektoren indenfor 10 år. Jeg tillod mig at spørge, hvad han regnede bankerne i Finansiel Stabilitet, samt dem, der p.t. har 100 mia. i pengepolitiske udlån (alt inklusiv), for at være????

  Jeg har mine bange anelser – af teknisk karakter – for regeringen på dette – mildest talt tekniske og indviklede område.

 11. @Thomas Borgsmidt

  Det er teater og kage. (vi ved det, fordi vi har set det hele før)

  Og jeg er for gammel til at købe flere “løsninger”, der har overskredet sidste salgsdato. Måske verden kommer videre i næste årtusinde 😉

 12. Borgsmidt: Jeg bebrejder absolut ikke Engelbrecht for at være politikker, jeg bebrejder ham for at påstår det her har nogen som helst effekt udover en negativ en.
  Det er ganske rigtigt manden passer sit arbejde, men han behøver ikke ligefrem prøve at fordrive landskadelig virksomhed, hvilket i bund og grund er det den nuværende regering har gang i.
  De forringer danskernes levevilkår ved at gøre det sværere og dyrere at bo her, få et arbejde og drive virksomhed.
  Jeg påråber ikke nogen sociale massegrave, da min umiddelbare fornemmelse af de danske virksomheder sådan rent generelt er at de ikke er nær så naive som regeringen og ikke ansætter nogen bare for at få 25.000,-. Ergo ser jeg ikke der vil være nogen sociale massegrave.
  Nej det er princippet i at han hylder noget så komplet ligegyldigt som dette tiltag nu engang er. Det er himmelråbende naivt, sådan nærmest ovre i den grad hvor man kunne sammenligne det med “Breivik havde nok bare en dårlig dag”. Det skriger til skyerne, så dumt er det. Også er det dine og mine penge de bruger.
  Og det er DET jeg bebrejder ham.
  Det virker stadig som om du prøver at dreje diskussionen over på noget andet, hvad er jeg i tvivl om men er reelt også ligeglad.
  Socialdemokraterne har indtil videre ikke præsteret at komme med noget fornuftigt mens de har siddet i regering, men at man ligefrem hylder den gang tåbelighed der er fremlagt her i forslaget fortjener en verbal lussing eller to. Også i den grad.

 13. B P: Du vil altså bare brokke dig – fint nok.

  Men hvad skal vi andre bruge det til?

  Vi ved da godt, at der er jokket gevaldigt i spinaten, det gør os ikke klogere.

  Vi skulle gerne ud over Johanne hyleriet og Kjærsgaards røvballegardiner.

  Jeg vil så sige om Dansk Folkeparti, at forslag har de – tåbelige, uvidende og uhensigtsmæssige; men de kommer dog med noget – ubrugeligt, javel, men når vælgerne peger på så begrænsede åndsevner – ja, så må de finde sig i, at resultatet bliver derefter.

  Altså der kommer ikke nogle gode løsninger i Din optik, fordi der var fra begyndelsen pletter på brillerne, da Du havde visionen.

  Verden er en anden – en HELT anden – end før oktober 2008!

  F.eks. har EU vist sig at være et langt bedre instrument end nogen oprigtig talt havde troet.

  Du tror vel for alvor ikke, at vi får det mindste styr på bankerne på egen hånd?

  Jeg så gerne EU parlamentet som et tilsynsorgan for f.eks. en bankunion; men her har man nok ikke formatet.

  En anden ting: Det viser sig, at Euroen er temmelig ligegyldig. Det er spørgsmålet om dækningen bag pengene – dvs. statsobligationerne.

  Lad os i stedet for at skrive lærebøgerne om læse dem.

  Nu drejer det sig om at få erhvervslivet til at fungere – herunder den offentlige sektor, som trods alt har en vis produktivitetsfremgang.

  Hele pensionsspørgsmålet er lidt dumt, når man ikke inddrager hvilke ydelser og varer man får for pengene og til hvilken pris.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *