Flere bank til Jyske Bank

Lad mig indlede med et tillykke til Jyske Bank, der netop har præsteret et flot kvartalsregnskab. Det er ellers ikke dårlig nyheder der mangler i det jyske domicil, hvor man nu igen er løbet ind i en sag om dårlig rådgivning. Et godt råd til Jyske Bank er derfor at få lige så godt styr på dårlige sager, som evnen til at tjene penge.

”Så er den gal igen”, fristes man til at sige. Det er ikke mere end en måned siden, at Jyske Bank sidst var i vælten, og nu har bankens dårlige rådgivning endnu en gang fået fatale konsekvenser for en gruppe investorer. Denne gang er der tale om investeringer i en såkaldt hedgefond og et beløb på op imod 800 mio. kr. fordelt på ca. 1.100 investorer, som har lidt store økonomiske tab på grund af Jyske Banks fejlslagne rådgivning.

Tilbage i august var det, som det kan læses i min blog, en gruppe andelshavere fra Skødstrup ved Århus, der måtte sande, at Jyske Bank ikke havde i sinde at efterleve Pengeinstitutankenævnets afgørelse, og derved kompensere deres tab. Andelsboligforeningen var blevet rådet til at optage et kompliceret og risikobetonet lån, som ulykkeligvis resulterede i en fordobling af huslejen hos hver enkelt andelshaver, bare for at kunne svare omkostningerne.

Dengang fik andelsboligforeningen medhold hos Pengeinstitutankenævnet, men Jyske Bank har sidenhen nægtet at acceptere afgørelsen, og besluttet at efterprøve den hos domstolene. En retssag, der utvivlsomt kan trække i langdrag, og som samtidig har store konsekvenser for andelshaverne, der må leve i usikkerhed, uden at vide om de er købt eller solgt.

Jyske Banks omdømme fik dengang nogle alvorlige ridser i lakken, og det er højst sandsynligt også en af grundende til, at banken denne gang har valgt at forhandle en løsning på plads med investorerne udenom retssystemet. I den aktuelle sag har Jyske bank, efter adskillige sagsanlæg og en påtale fra forbrugerombudsmanden, besluttet at tilbyde at kompensere investorerne for 80 % af deres tab.

Desværre ændrer det ikke ved, at banken stadigvæk nægter både at anerkende at have begået fejl, og at der er grundlag for sagsanlæg mod banken på grund af rådgivningen. Men lur mig, om ikke Jyske Bank har fundet ud af, at de 640 millioner kroner som banken i den aktuelle sag foreløbig skal erstatte kunderne, er et beløb, der er værd at betale for at undgå at skade bankens blakkede ry yderligere. For selvom man er en af landets største og mest magtfulde banker, og har råd til at trække kunder igennem lange og dyre retssager, så kan det på den lange bane vise sig, at et dårligt omdømme kan være mere skadeligt end at betale erstatning til de kunder, der mistet millioner af kroner på grund af bankens mangelfulde rådgivning.      

Jeg er oprigtig glad for, at de kunder, der har investeret deres penge i den omtalte hedgefond, nu får kompenseret størstedelen af deres tab. Men samtidig føler jeg med de kunder, blandt andet andelsboligforeningen fra Skødstrup, der skal igennem en lang og opslidende retssag som ingen ved, hvordan ender. Vi kan håbe, at de kommende retssager, hvor dommen forhåbentligt følger Pengeinstitutankenævnets afgørelser, kan danne præcedens for fremtidige sager, og dermed sende et klart signal til bankverdenen om Pengeinstitutankenævnets kvalifikation.

Nævnet er jo netop oprettet for at skåne bankkunderne for lange og opslidende retssager. Derfor er det problematisk når banker som Jyske Bank, tilsyneladende med forhaling for øje, bliver ved med at ignorere nævnets enstemmige afgørelser. Jyske Bank bidrager desværre til at underbygge fordommene om en arrogant og kynisk bankverden.

Regeringen vil gerne sætte en stopper for, at forbrugerne lider store økonomiske tab i sager hvor de har fået dårlig eller mangelfuld rådgivning. Derfor er en bedre finansiel rådgivning også en del af det forbrugerpolitiske eftersyn som regeringen fremlagde i slutningen af august. Helt konkret betyder det, at forbrugerne skal have en bedre vejledning end de får i dag, eksempelvis ved at de finansielle rådgivere bliver underlagt samme krav og regler. Desuden skal der være bedre adgang til at søge erstatning i de tilfælde hvor dårlig eller mangelfuld rådgivning har medført tab for kunden. Når initiativerne, forhåbentligt snarest, bliver omsat i praksis vil det betyde, at der fremadrettet kan udstikkes konkrete retningslinjer på området, hvilket i sidste ende vil skabe en større tryghed hos forbrugerne. Og desværre viser adfærden hos nogle i den finansielle sektor, at der er behov for mere lovgivning.

12 responses to “Flere bank til Jyske Bank

 1. Nå da – Benny Engelbrecht vil gerne stoppe “forbrugernes” tab som følge af dårlig rådgivning. Ja uha da, tænk hvis en spekulant skulle miste nogle kapitalindtægter.

  Er man stor nok til at sige hedgefond, så er man også stor nok til at miste sine penge.
  Hvad har du egentlig lige forestillet dig Hr. Engelbrecht?

  Tænk hellere på alle de uskyldige mennesker der hænger på regningen for grov uansvarlighed og uduelig bankdrift.

  Men jeg tager til efterretning, hvorhenne i forløbet du befinder dig, og hvor din sympati ligger.

 2. Nu er Jyske Bank på alle måder et samfundsproblem.

  Så vidt jeg husker er der stemmeretsbegrænsninger på aktierne. Det betyder, at det i praksis ikke er muligt at få udskiftet hverken bestyrelse eller direktion. Derfor kan Anders Dam føre sig frem som han gør.

  Disse sager, som har været fremme – og der kommer nok flere, når vi skal til at rydde op i landbrugslånene – påviser en konsekvent upålidelig og uhæderlig ledelse (uhæderlig forstået på den måde, at selvfølgelig er man fra Jyske Banks side klar over, at man har gjort noget forkert; men man ved også at modparten næppe kan løfte bevisbyrden i en sag under straffeloven).
  Det forsatte antal sager minder mig om en cykelrytter, der “aldrig er blevet testet positiv”.

  Nu har jeg haft lejlighed til at se flere af Anders Dam forestillinger overfor bla. Europaudvalget – f.eks. i forbindelse med Tobin skatten.

  Selvfølgelig må Anders Dam have lov til at komme med sin mening; men det betyder ikke at andre er forpligtiget til at høre efter.
  Det karakteristiske er, at den fremstilling som Jyske Bank kommer med er så præget af tilsnigelser, halve sandheder og uholdbare påstande – at det er vanskelig at tillægge den nogen vægt – end ikke som partsindlæg.

  I den forbindelse er de “planer” om opkøb, som Jyske Bank underholder alt og alle med, et udtryk for en virkelighedsopfattelse, der grænser til det sygelige.

  I forbindelse med opkøb og ekspansion forholder Jyske Bank sig overhovedet ikke til sin status som værende “systemisk vigtig” som 3. største bank.
  Systemisk vigtighed er måske udmærket, hvis ens eneste ambition er ikke at blive lukket med minutters varsel.
  Der hvor kæden hopper af er, at Jyske Bank tror – eller foregiver at tro – at det skulle være en målsætning i sig selv for samfundet at gøre Jyske Bank endnu mere “systemisk vigtig”. Som om regering, Folketing og myndigheder ønsker flere problemer i klasse med Danske Bank og Nordea?

  Anders Dam tonser alligevel videre med sin arrogante holdning, der kommer af, at han i praksis ikke skal stå til regnskab overfor aktionærerne. Han er komplet ligeglad.

  Spørgsmålet er om det nu er klogt? Det “fine” resultat kommer på baggrund af (var det 2. kvartalsregnskab), hvor man efter en nærmere gennemgang måtte foretage markante nedskrivninger. Sagt på en anden måde: Man har fra myndighedernes side tilsidesat Jyske Banks opfattelse markant.
  Hvordan kan man så fra Jyske Banks side tro, at man kan hæfte lid til Jyske Banks fremstillinger på andre områder.

  Sagt direkte: Hvor meget af Jyske Banks såkaldte “egenkapital” er blot fiktive poster på udlånssiden (fiktive i den forstand, at de aldrig bliver betalt tilbage). Hvordan kan man frigøre sig fra formodningen om, at et opkøb af en nødlidende bank udelukkende sker for at kunne opskrive fordringer, der har været igennem Finansiel Stabilitets mølle – og på den måde skaffe sig et “overskud”.

  Nu er Jyske Bank langt fra den eneste, der har fast bopæl i egne vrangforestillinger. Frösig i Sydbank byder lejlighedsvis på nødlidende filialer i Finansiel Stabilitet – og bliver ideligen skuffet.

  Hvornår forstår Jyske Bank og Sydbank, at de er en del (som man ikke vil have til at vokse) af problemet – og ikke kommer i betragtning som en del af løsningen.

  Sagen er jo, at hverken Jyske Bank eller Sydbank (for ikke at tale om Vestjysk Bank uha uha da da da) kan overleve. P.t. balancerer man på randen af 12½ % soliditet. Denne soliditet kan KUN forbedres gennem at skære udlån væk. Der kan IKKE tilføres ny kapital.
  Personer som Karsten Ree er en truet til uddøende dyreart – den snotdumme investor som ekstatisk pøser penge i et bundløst kar.
  FIH Erhversbank var et barn, der blev lavet på ATP og PFA. Det gentager sig næppe.

  Hvordan kan man fra Jyske Banks side forestille sig, at man fra lovgivningsmagtens side fortsat vil “udvise forståelse” for Jyske Bank?
  At Jyske Bank på kryds og tværs gennem diverse “sager” viser sig upålidelig afføder ikke den bitreste eftertanke?
  Hvor stor vægt tror Anders Dam, at man vil tillægge hans ord, når både kolleger (og muligvis domstole), kunder og politikere ideligt konfronteres med uvederhæftighed?

  Anders Dam er ligeglad – han kan ikke afsættes – tror han.
  Den metode, man bruger mod skurvede jyske træhoveder er, at hive indlånet fra dem og så lade likviditeten gøre resten.

  For tiden går banker ikke ned – kommer ej heller i Finansiel Stabilitet – ellers var Vestjysk Bank splittet til atomer. Det skyldes formentlig, at der ganske enkelt ikke er nogen steder at placere de gode kunder. Alle banker er fyldt til gællerne med fallenter og uafskrevne tab.

  Men det får en ende……..

 3. BP…
  Du lyder som en gammel afdanket beton-kommunist !!
  Fordi folk køber forskellige værdipapirer, er det ikke ensbetydende med, at man er en SPEKULANT, men
  blot at man har sparet op til f.eks sin alderdom, og naturligt ønsker at ens penge i det mindste ikke bliver ædt
  op af inflationen.
  Du er sikkert en, der er på en eller anden form for
  overførselsindkomst og samtidig modtager boligstøtte !!
  Tænk dig om inden du beskylder andre for at være spekulanter !!

 4. Ja så, man er kommunist, hvis man mener, at folk der leger med hedgefonde, selv skal tage eventuelle tab.

  Det kunne da være festligt, om vi også kunne få den slags regler indført ift. Dansk tipstjenste.

 5. B P: Nu må Du have lidt medlidenhed med F.C.Nielsen. Han har formentlig ruineret sig selv i sin snæversynede grådighed.

  For år tilbage var det trusserederier folk kvajede sig med. Jeg husker et familiemedlem, der ikke alene førte sig frem som fremragende forsker; men han var også finansgeni. Investeret i skibsanparter, der havde en forhåndsafskrivning på hele hæftelsesbeløbet; men kun var delvis indbetalt, da det var meningen at driften skulle klare det lille nummer.

  Problemet var så, at der var underskud, så kommanditisterne blev afkrævet restindbetalingen – kontant til en forretningen på vej mod fallit.
  Jeg husker endnu det forpinte ansigt til familiemiddagen, da jeg spurgte som flabet teenager til den fremragende forretning……….Jeg blev ikke inviteret igen.

  Altså kommer der ikke andet ud af dette end, at der er én eneste amatør, der holder sig fra at spekulere i investeringer, hvor professionelle knækker nakken, så er megen ulykke undgået.

  De professionelle i pensionsselskaberne er nok også holdt op med at give Engelbrecht småkager til den lunkne kaffe, når de skal klage deres nød over egen inkompetence.
  Et lille kneb, Engelbrecht: Tag en Carl Nielsen kage med fra “la Glace” og termo – til Dig selv.

  Som økonom er man gennem årene blevet bestormet af folk, der ville have investeringsråd. Her har jeg altid svaret:

  Hvis jeg vidste det, så kunne de ikke falde mig ind at fortælle dig det og derved underminere min fortjeneste!

  Jeg kender Hr. Nielsens type fra bloggosfæren, hvor man kommer med kloge og nedladende betragtninger om hvad “vi investoooorer” mener – fjolser til hobe uden begreb skabt om sammenhængen mellem logaritmer og eksponentialfunktioner – sørgelige ofre for folkeskolens kvalitetsmæssige deroute. Vi andre beregnede udtrækningschancer på annuiteter – som fornøjelse – i 5. klasse.

  JORD I HOVEDET BØR IKKE BELÅNES!

  Generelt bør man beskæftige sig med det, man er uddannet til og har forstand på – det kan man tjene penge på – ikke, at man bliver millionær; men man kan leve.

 6. Thomas Borgsmidt her vi er ganske enige. At jeg ikke har høje tanker om hverken banker eller politikere er vist ikke nogen hemmelighed længere. Men at klandre bankerne for ikke at gøre Hr. Nielsen til millionær på hans glatte ansigt; der hører al forståelse op.

  Det triste i denne historie er imidlertid ikke Hr. Nielsen, men derimod Hr. Engelbrecht.

 7. @Thomas Borgsmidt.
  Nu må du dælme snart stoppe med dine laviner af makværk, i hvert fald her på Berlingske Business-blogs. Det er jo det samme og det samme igen, som du øser ud på de forskellige blogs. Deltag i debatten, men gør det med respekt for en ordentlig debatkultur, med respekt for andre holdninger end dine egne og hold dig så i øvrigt til emnet.
  Jeg har flere gange forsøgt at forklare dig, hvad debatkulturen er på Berlingske, og den må du altså respektere. Ellers må du finde et andet blog-univers.
  Med venlig hilsen
  Jens Chr. Hansen
  Ansvarlig for blogs på Berlingske Business

 8. Hansen: Du må gøre som Du vil.
  Jeg er ikke overrasket over at nogen “læner” sig op ad Dig – det er helt normalt.
  Det passer også med tidspunktet på året – OKT 2008.
  Juli 2011, da jeg opdagede af ATP og PFA begyndte at smide Danske Bank aktier – jeg fandt så ikke ud af med sikkerhed at det var de to før Fondsbørsen skulle informeres nogle mdr. senere.

  Du kan da bare smide mig ud – det kan du, da bare gøre; men jeg tror Du skal tænke på, hvad der skete med Lars Nielsen på JyllandsPosten og Las Olsen fra Danske Bank.
  Vi kunne også tage Engmann og hans “cheføkonomerne”.
  Jeg havde ikke noget med det at gøre – men når folk jager sig en staver i livet, bør de holdes frem til skræk og advarsel.

  Det er Dig og Din moderering af debatten, der efter min opfattelse er helt i skoven.

  Det er Dig og ikke mig, der er insolvent – og meget snart illikvid. Det jeg har, har jeg betalt for kontant – så Dine venner i Danske Bank kan godt spare sig at rode!
  Personlig er jeg fuldstændig ubetydende. Jeg har INGEN indflydelse – jeg ser bare tingene hurtigere end andre gør.

  Dem der vil læse, hvad jeg skriver – for i modsætning til Dig kan jeg nemlig skrive – de skal nok finde mine indlæg – bare rolig jeg skal nok linke.
  Hvor meget Danske Bank så fik ud af at lægge pres på udlandet, det kan Du jo spørge dem om, men Du får nok heller ikke et brugbart svar.

  Ork, jeg er blevet truet med politianmeldelse – flere gange – og det, der er værre. Som om, jeg skulle have noget imod, at polititjenestemænd læser, hvad jeg skriver. Hvad de så får ud af det, det er deres problem – jeg har ikke hørt noget fra dem.

  Så hvad Du gør, det må Du selv om – jeg kan ikke hjælpe Din ulykkelige situation – jeg kan heller ikke gøre den værre. Hvorfor skulle jeg gide det, når Du på så fortræffelig vis skyder Dig selv i foden?
  Jeg skal ikke vælges, jeg skal ikke have et lån.

 9. B P

  Jeg mener ikke Engelbrecht er trist – tværtimod. Han har noget, han skal sælge – jeg har f.eks. svært ved at se hvordan en “vækstpakke” skal virke for små og mellemstore virksomheder, hvis disse ikke kan få den nødvendige kredit.

  Han skal jo også forklare hvilke synspunkter han IKKE kan tillægge vægt. Det er fair nok; men derom mere et andet sted.

 10. Men hvorfor kan virksomhederne så ikke få kredit – samtidigt med – at masser af Danske indskydere søger med lys og lygte efter alternative sunde investeringer til en negativ realrente?

  Det hænger ikke sammen – Med mindre…

 11. B P. Det er helt elementært.

  Banken har lånt penge ud til folk, der hverken kan eller vil betale – nogen sinde.
  Banken har så sikkerhed i deres hus, som ikke kan sælges – altså banken har tabt sine penge.

  Det vil man ikke indrømme, så derfor vil banken hellere låne penge for at finansiere de tabte fordringer.

  For hver krone banken taber, så skal udlånet reduceres med 8 kroner. Sagen er den at ud af 8 kroner som banken låner ud, der skal 1 være bankens (aktionærernes) egen.

  Når så det grimme Finanstilsyn (eller EU eller andre skræmmebilleder) kommer og fortæller at kontanthjælpsmodtageren på 3 th. nok aldrig kommer til at betale – og hvis I tager hans 2 værelses ejerlejlighed på 40 kvm, så kan I ikke sælge den for 3 mio. kr. til nogen.

  Altså selv i bedste fald, så har I tabt 2 mio.kr.

  Nå, men så må vi opsige lån til 2 gange 8 mio. kr. – dvs. 16 mio.kr.

  Det bliver fra folk, der kan og vil betale – de andre vi har lånt penge, hverken kan eller vil betale, så der har vi tabt yderligere 16 mio. kr., så skal vi hjemkalde 128 mio. kr. osv. osv. osv.

  Dem, der kan og vil betale er de gode kunder – derfor smider man de gode kunder ud for at redde dem, der hverken kan eller vil betale – Stein Bagger f.eks.

  Det er derfor, jeg er så obs på Engelbrecht, fordi det ENESTE, der skal til er at man får lavet et kontor, der kan få en gammel ingeniør eller smed til at køre ud til fabrikken og se om de faktisk har ordrerne til maskinen, folkene, der kan bruge osv. osv. osv.

  Dvs. det, der med et fint ord hedder kreditvurdering.

  Så laver vi en obligation, hvor virksomheden betaler, når de har tjent pengene og betalt svendene.
  Bare man er sikker på at pengene kommer, så spørger man lige ATP om man må låne pengene.

  HVIS pengene bare bliver betalt tilbage – og ATP kan være SIKKER på det, så må I få alle penge i hele verden! Men I SKAL betale tilbage.

  Bankerne er ikke en del af løsningen – DE ER PROBLEMET!

  Hvis Du læser mellem linierne, så er det det Engelbrecht siger!

  Han tror ikke et suk på Jyske Bank.

  Jyske Bank vil ud og købe andre banker; men Jyske Bank HAR IKKE nogen penge, og får det heller aldrig.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *