Hvad med dig selv?

Husk, at når du peger fingre af andre, peger tre fingre tilbage på dig selv. Sådan siger de kloge. Med andre ord: Når jeg på denne blog prædiker bæredygtighed, ansvarlighed og transparens for virksomheder, burde jeg så ikke gribe i egen barm og sørge for åbenhed i egne rækker?
Svaret er jo. Jeg skal nok sluge min egen medicin. Derfor starter jeg nu et forsøg med registrering af lobbyisme på Christiansborg.

Gennem de seneste årtier har lobbyisters indflydelse på de politiske beslutningsprocesser været debatteret både på europæisk og på nationalt plan. Med rette har kritikken været rettet mod professionaliseringen af lobbyisterne, og at det skaber uigennemsigtige beslutningsgange. Ikke fordi der i sig selv er noget galt i, at organisationer, virksomheder eller enkeltpersoner ønsker at fremføre deres synspunkter i forhold til udformningen af direktivforslag, lovforslag og bekendtgørelser, men fordi den organiserede mødeaktivitet med politikere kan være uigennemskuelig.

Når et lovforslag først er sendt i høring på høringsportalen, kan alle sende skriftlige høringssvar, og de vil være synlige for offentligheden. Men inden man når så langt, arbejdes der helt naturligt også med at påvirke os politikere.
Lad det være sagt med det samme: Den ærlige lobbyist, der klart fremlægger sine synspunkter, uden at lægge skjul på de interesser han eller hun repræsenterer, er på ingen måde er et problem. Tværtimod kan det være en fordel, at interesseorganisationer nøje prioriterer deres ønsker i forbindelse med lovgivningsprocesser og skærer deres høringssvar til, så de bliver så præcise som muligt. Det er den manglende åbenhed, der er problemet.

For når en lobbyist besøger mit kontor, får en kop kaffe og udveksler synspunkter om aktuelle emner, så er der ingen, der kan se os over skulderen. Jeg har ikke lavet statistik over hvor mange, som besøger mit kontor om ugen. Men det vil tiden jo vise. Ser jeg på sidste uge alene var antallet af møder 12. Gang det med 178, der er antallet af mine kollegaer på Christiansborg, og du får en idé om det samlede omfang af lobbyistmøder.

Et af de kritikpunkter der hidtil har været fremført er, at et lobbyistregister betyder mere bureaukrati og er tidskrævende for alle parter. Det er for at få mere konkret viden om, hvor besværligt det i praksis vil være, at jeg nu indleder et forsøg med åbenhed. Når forsøget er overstået vil jeg sammen med min samarbejdspartner i projektet, Per Clausen fra Enhedslisten, udarbejde en evalueringsrapport, der vil blive overgivet til Folketingets præsidium.

Der er ingen tvivl om, at et lobbyistregister vil betyde lidt mere arbejde af mig selv og af de personer jeg skal holde møde med. I sidste ende er jeg dog overbevist om, at fordelene ved åbenheden langt overstiger den smule ekstraarbejde, det afstedkommer. Fordele der også vil kunne mærkes for de virksomheder og interesseorganisationer der er flittige gæster på Christiansborg.

Det er vigtigt for mig at understrege, at jeg ikke tror, at et register vil betyde, at færre vil søge indflydelse. Faktisk er det mit klare indtryk, at danske lobbyister er både dygtige, fair og har respekt for demokratiet. Derfor vil en større åbenhed heller ikke være et problem. Tværtimod vil virksomheder, der ikke har noget at skjule få fjernet den automatiske mistro, der ellers klistrer til især bureau-lobbyisterne.

Jeg kunne naturligvis vente på den proces Folketingets formand har lagt op til, hvor muligheden for et lobbyistregister undersøges nærmere, men jeg vil gerne være med til at kvalificere den proces. Jeg har flere gange blandet mig i denne debat, så nu må det være på tide, at gøre som amerikanerne siger, ”walk the talk”.

Min hensigt er, at et lobbyistregister skal være obligatorisk, men i mit eget forsøg kan jeg naturligvis ikke tvinge nogen. Derfor vil mit forsøgsregister være frivilligt for de deltagende.

Om Engelbrechts Erhvervsråd:
Socialdemokraternes erhvervsordfører Benny Engelbrecht skriver om virksomhedernes sociale ansvarlighed og udnævner i hvert indlæg et godt og et dårligt eksempel på ansvarlighed indenfor et bestemt emneområde. Bedømmelsen foretages ikke ud fra valideret adgang til dokumentation fra virksomhederne, men baseres alene på skøn foretaget ud fra åbne kilder. Bloggens forfatter forbeholder sig derfor også ret til at revidere sine skøn, hvis kilderne viser sig at være mangelfulde eller fejlbarlige. Bloggen er først og fremmest ment som en inspiration og opmuntring til ansvarlige virksomheder.

2 responses to “Hvad med dig selv?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *